Втора научна конференция „За буквите: Българската следа“. Изложба „За буквите: Калиграфия“. Изложба „За буквите: Писано слово“

Време на провеждане: 21 – 23 май 2022 г.
Място на провеждане: Регионална библиотека “П. К. Яворов” – Бургас
 
Организатори:
Национална художествена академия
Музей за история на София
Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), Computer Space
Община Бургас

Регионална библиотека “П. К. Яворов” – Бургас
 
Научният форум е посветен на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и има за цел да представи на широката публика една от областите, без които прогресът на човечеството не би бил възможен, а именно писменото слово, книгите, и тяхната взаимна обвързаност с изкуството на калиграфията и типографията у нас. В конференцията ще бъдат разгледани както историческите корени на явлението „книга“, така и съвременните тенденции в развитието на книгата и типографията у нас. Събитието ще бъде съпроводено и с две тематични изложби, посветени на разискваните въпроси.
Събитието ще започне на 21 май с откриване на изложба „За буквите: калиграфия“ от 18:30 часа. Изложбата представя творби на двама автори, студенти в магистърска програма „Калиграфия“, катедра „Плакат и визуална комуникация“ – Валентин Щинков и Рами Ал-Хамуд. Посоките на техните творчески търсения са както в сферата на класическите кирилски начертания (устав, полуустав и бързипис), така и в интерпретации на европейски калиграфски стандарти, пречупени през тяхното авторско виждане за съвременните тенденции в развитието на авторската калиграфия. Куратор на изложбата е проф. д-р Кристина Борисова.
 
В същия ден ще се проведе и представяне на книгата на Росен Петков „Българският литературен модернизъм“
Каталогът "Българският литературен модернизъм" съдържа 145 български заглавия на книги и списания и 12 чуждестранни от колекцията на Росен Петков, илюстриращи развитието на българския литературен модернизъм и уводна статия от автора. Колекцията е събирана десетки години с много усилия и любов и представлява една представителна извадка на български книги и списания от началото на XX век до Втората световна война, като акцентът е върху книгите на модернизма от 20-те и 30-те години на XX век. Артефактите са разделени в два раздела, „Колекция български литературен модернизъм“ и „Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм“. Всяко от изданията е представено с цветен снимков материал с добро качество и данни за самия артефакт- автори/редактори/преводачи, художници-илюстратори, размери, брой страници, издатели, печатници, хартия на корицата и тялото. Лимитиран тираж от 300 номерирани броя. Графичен дизайнер на изданието е Боряна Савова.
 
На 22 май от 10:00 часа ще започне и самият научен форум, който е разпределен в три тематични панела:
 
1. „Книгите и буквите. Поглед в историята”, в който лектори са:
a. Росен Петков с тема „Кръговете на българския литературен модернизъм – илюстратори и автори“
b. Стефан Пеев с тема „Ватрослав Ягич като изследовател на глаголицата и кирилицата и проблемите на съвременния шрифтов дизайн в областта на старобългаристиката. Болонският псалтир и шрифтът Jagic“
c. Радостина Василева с тема„Редки и ценни издания – технология, колекция и предизвикателства“
d. Яна Кършийска с тема „Ръкописното книжно наследство“
 
2. „Типография и реклама”, където участват:
a. Ерина Кръстева с тема „Типографските елементи в ролята на комуникативни конструкции“
b. Ивайло Тодоров с тема „Емотикони и емоджита като съвременна форма на визуалната комуникация“
c. Живка Райкова с тема „Типографии и шрифтове в опаковките на български натурални хранителни продукти”
 
3. „Съвременност и бъдеще на книгата, типографията и калиграфията”, представена от:
a. Андрей Бояджиев с тема„Шрифт и електронни издания – проблеми на маркирането на текста и неговото представяне“
b. Жаклина Жекова с тема „Съвременни български автори, използващи класически и експериментални калиграфски техники в творчеството си:.
c. Кирил Златков с тема „Запълване на дупки и модерен разкош (Анализ на приложимостта и естетиката на шрифтовете от български автори през последните 15 години)“
d. Стоян Дечев с тема „Букви и грамотност“
 
След всеки панел е предвидено време за дискусии, на които освен въпроси към лекторите, се провежда и обмяна на мнения и дебати по темите от всички участници в научната конференция.
Втората научна конференция се предвижда да завърши на 23 май отново с представяне на изложба. Специализираната изложба с раритетни издания „За буквите: писано слово“ е посветена на книгата, както печатана, така и ръкописна. В нея са представени екземпляри, намиращи се в архивите на Регионалната библиотека „П. К. Яворов“ в Бургас. Посетителите ще могат да се запознаят с редки издания от периода, документи, преписи на ръка на книги и други интригуващи вниманието експонати. Тази експозиция е интересна не само от историческа гледна точка, но и с възможността да се проследят тенденциите в книжното оформление и използването на шрифтови начертания. Изложбата ще се открие в 11:00 часа, а неин куратор е Яна Кършийска.
Втората научна конференция „За Буквите: българската следа“, която ще се проведе в навчерието на един от най-светлите български празници, е с поклон към богатството, което притежаваме – буквите.