Кандидатствай

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСУЛТАЦИИ (целодневен курс)
 
Специалност „Плакат и визуална комуникация“ ще проведе специализирани консултации за кандидат-студенти по приемния изпит „Плакат“ за 2024/2025 учебна година.
Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат, в условия близки до тези на приемния изпит.
 
Консултации в София:
 
15 юни (събота) 2024
16 юни (неделя) 2024
 
Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70).
 
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
 
Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
 
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Доц. д-р Ненко Атанасов
Доц. д-р Георги Павлов
Докторант Тома Гълов
Докторант Мартин Сейчев
Докторант Елина Джанаварова
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
 
Консултация в Бургас:
 
8 юни (събота) 2024
 
Консултацията започва в 10:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа (изпитът е 8 учебни часа) всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25см. (изпитът е на размер 50Х70).
 
В 15:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираната консултация ще се проведе във филиала на НХА - Бургас, Магазия 1, ет. II
 
Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
 
Преподаватели:
Проф. Георги Янков
Проф. д-р Николай Младенов
Проф. д-р Кристина Борисова
Доц. д-р Ненко Атанасов
Доц. д-р Георги Павлов
Ас. Живка Райкова
 
Цена за една консултация (един ден) – 30,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 09:00 до 10:00 часа в Магазия 1, ет. II, тел: 088 402 5235
 
 
През останалите учебни за НХА дни – нормални делнични консултации в София след предварително запитване:
– По плакат – проф. д-р Николай Младенов – вторник от 16:00
– По плакат – проф. Георги Янков – сряда от 10:30
– По шрифт в плаката – проф. д-р Кристина Борисова – понеделник от 14:30
– По плакат – доц. д-р Ненко Атанасов – вторник от 14:00
– По плакат – доц. д-р Георги Павлов – понеделник от 15:30
– По плакат – доц. д-р Стоян Дечев – четвъртък от 13:00
Ателие 16, III етаж, Червена сграда, ул. „Шипка“ №1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Деканат за изящни изкуства (или друга дежурна канцелария на първи етаж), ул. „Шипка“ №1, ет I, тел: 02/ 988 59 00
 
За НХА – Филиал Бургас – нормални делнични консултации – четвъртък от 15:30, след предварително запитване.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов, ас. д-р Живка Райкова
Ателие „Плакат и визуална комуникация“, II етаж, Магазия 1
Записване и заплащане – в деня на консултацията в Магазия 1, ет. II, или на тел: 088 402 5235
 
За повече информация
тел. (+359) 88 7 884 866