Poster for Tomorrow

Международният конкурс за плакат Poster for Tomorrow е насочен към дизайнери и студенти от цял свят. Конкурсът се организира от неправителствената организация 4tomorrow със седалище в Париж, темите са свързани с човешките права. Темата на 7-то издание е посветена на правото на грижи за здравето. Тази година плакатите трябва да са посветени на темата за универсалното право за грижи за здравето от гледна точка на 3 аспекта:
 
– универсалното право на грижи за здравето сега,
– премахване на предотвратимите болести,
– достъп до чиста вода.
 
Краен срок: 10 юли 2015

Повече информация на: http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/right-to-healthcare