Наново прочетени букви

Проект, посветен на 24 май
 
Както дървото не може да оцелее без корен, така и един народ не може да пребъде без култура. Част от тази култура е писмеността, буквите, които са неразривна съставляваща от нашата идентичност. Кирилицата има хилядолетна история и нейните форми се променят, преминавайки през различни периоди и обрати. Обръщането към корените, познаването на традицията е залог за бъдещо успешно развитие. Настоящият проект има за цел да покаже традиционните кирилски начертания, пречупени през погледа на съвременните млади графични дизайнери като се избегне наподобителство или преразказ, а се осмисли всеки знак на емоционално и личностно ниво. Традиционно посветена на 24 май – ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, тази година изложбата е и част от събитията, честващи 125-годишния юбилей на НХА. Участници в проекта са студенти от трети курс в специалност „Плакат и визуална комуникация“.