Конкурс за магнитче

ОП „Туристическо обслужване“ и катедра „Плакат и визуална комуникация“ на НХА обявяват конкурс сред студентите от специалността за проект на сувенир магнит за хладилник и т. н. на тема „София“.
 
Срока за учебната задача (конкурс) е 3 декември!
 
Първа награда – 800 лв., втора награда – 500 лв., трета награда – 200 лв.
Проектите се приемат в НХА, ателие 16А на формат А4 (оригинал или разпечатка с името и курса на гърба) до 03 декември 2013 г.
Всеки студент може да участва с до два проекта.
Изисквания към проектите:
– оригинални, графично ясни
– да носят позитивно послание
– да бъдат съобразени с възможностите за печат – тънък синтетичен слой върху магнитизиран гръб
– свободна форма
– размери – да не надвишават 10 см по ширина и височина; двуизмерни, не релефни
– да популяризират София/обекти в София
– добре е да съдържат и надпис "Discover Sofia"
Проектите ще бъдат оценени от комисията по реклама, действаща към ОП „Туристическо обслужване“, в разширен състав с доц. д-р Николай Младенов като представител на НХА.