Изложби на дипломираните бакалаври и магистри на „Плакат и визуална комуникация“

Годишните изложби на дипломираните от НХА са важна част от цялостната дейност на Националната художествена академия, тъй като представят творческите търсения на завършващите студенти и техните интерпретации на актуални теми и проблеми.
 
Сатиричен театър „Алеко Константинов“
„ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ – бакалаври
14.06−30.06. 2023
Откриване – 14.06.2023, 11:00
 
ФИЛИАЛ БУРГАС – бакалаври
23.06−07.07. 2023
Откриване – 23.06.2023, 18:00
 
„ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ – магистри
21.06−09.07. 2023
Откриване – 21.06.2023, 18:00