Изложба „Плакатът“ на Людмил Чехларов гостува в Бургас

На 30 март в НХА-Филиал Бургас се откри изложбата „Плакатът“ на Людмил Чехларов.
 
Изложбата проследява развитието на плакатното изкуство и театралния афиш от 60-те години на ХХ век до наши дни.
 
Людмил Чехларов е роден в Добрич. Завършва Националната художествена академия, специалност „Плакат“, в курса на проф. Александър Поплилов. Започва работа като плакатист в Държавния сатиричен театър. Плакатите на Людмил Чехларов са провокативни, смешни или сериозни, приканващи зрителя да влезе в театралната зала. Той е сред бележитите преподаватели, които десетилетия наред определят насоките в развитието на приложната графика. Заедно със свои колеги е инициатор на Триеналето на сценичния плакат.
 
През 2022 г. ХГ – Добрич реализира проект към НФ „Култура“ „Плакатите разказват“ за отпечатване на каталог на дарението. В 180-те цветни страници прецизно са аранжирани театрални и събитийни плакати, обхващащи творчеството на художника от 60-те години на ХХ век до наши дни. Книжното тяло включва и специализираните текстове на доц. д-р Ненко Атанасов – ученик на проф. Людмил Чехларов и задълбочен изследовател на творчеството му, д-р Румена Калчева – арт критик със сфера на изследване съвременно българско изкуство и експониране на изкуство в алтернативна среда и проф. д-р на науките Камелия Николова – специалист в областта на историята на европейския и българския театър, теорията на представлението, режисурата, театралния авангард и съвременните театрални практики. Тримата автори, поканени от екипа на галерията, разглеждат работата на художника в различни културни аспекти и влиянието ѝ върху развитието на приложната графика, сценичния плакат и театралното изкуство в България.
 
Изложбата беше открита от доц. Димо Колибаров – директор на НХА-Филиал Бургас, доц. д-р Ненко Атанасов – преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ на НХА и Недко Недков – директор на ХГ Добрич.
 
На събитието присъстваха ректорът на НХА проф. Георги Янков, проф. Светозар Бенчев декан на ФИИ, Венета Велева и Милена Алджабари – главни уредници на галерията в Добрич, Георги Елмазов уредник, Диан Димов директор на „Пристанище Бургас“ ЕАД, студенти, преподаватели и гости на НХА.