II Международен студентски конкурс по шрифт и калиграфия

Pangram–2017
 
Харковска държавна академия за дизайн и изкуства
Катедра „Графичен дизайн“
Ул. „Искусств“, 8; гр. Харков, 61002; Украйна
http: www.ksada.org
 
Тема на конкурса:
ПАЛИНДРОМ
(една или няколко думи или числа, които се четат по един и същ начин от ляво надясно и от дясно наляво.).
Идеята е да се проследи цикличността, ритъма, играта на букви, думи или фрази от заобикалящия ни свят.
Номинации:
Калиграфия
Lettering
Шрифтов плакат
Инициал
Акцидентен шрифт
 
Крайния срок за изпращане на файлове на работите и регистрационната форма е 15 май 2017 година на ksada.font@gmail.com
 
Виж условията на конкурса в прикачения файл: