2-ри Международен конкурс за плакат в БОЛУ

МЕЖДУНАРОДНА ЗАЛА ЗА ИЗКУСТВО – БОЛУ

 

Тема: „Водата: Нов диамант“

 

Срокове:

Начало на прием на проекти: 1 март 2021 г.

Краен срок за подаване на проекти: 15 септември 2021 г.

Период на оценяване от журито: 20 – 30 септември 2021 г.

Обявяване на Първите 100 творби: 2 октомври 2021 г.

 

Конкурсът се организира от Университет „Болу Абант Иззет Байсал“ и за участие 

се канят визуални артисти и графични дизайнери. Няма такса за участие. Творците 

се насърчават да се чувстват напълно свободни при създаването на своите 

проекти. Журито на конкурса ще се състои от 25 дизайнери и академици от 12 

различни страни. В края на състезанието ще се представи изложба в Антверпен и 

онлайн на biah.ibu.edu.tr

 

НАГРАДИ

В резултат от оценяването на журито собствениците на произведенията, избрани на 

първо място в категории А и Б, ще получат стило от серията HERITAGE и 

автоматична писалка Roller Ball  https://www.scrikss.com.tr/scrikss/ по проекти 

на индустриалния дизайнер Кунтер Шекерджиолу (Kunter Şekercioğlu за 50-

годишнината на компанията Scrikss. Освен това на участниците в челната тройка и 

в двете категории ще бъдат връчени плакети. На всички участници, чиито творби 

са изложени, ще бъде изпратени електронни сертификати.

 

Награди в категории А и Б (всяка)

Първо място: Heritage за 50-годишнината на Scrikss + Кристален плакет + 

 

Сертификат

Второ място: Кристален плакет + Сертификат

Трето място: Кристален плакет + Сертификат

 

Подробна информация за конкурса можете да намерите на: biah.ibu.edu.tr/brief