•Дигитален графит• изложба на Александър Ташев

Изложба
Александър Ташев
ДИГИТАЛЕН ГРАФИТ
Галерия „НЕСИ“, гр. Бургас, ул. „Александровска“ 12/ ул. „Хан Крум“ 3
Откриване – 27.05.2020, вернисаж от 17 до 20 часа
 
Изкуството на Александър Ташев е една живописна метафора – проекция на задълбочен опит от преживяната реалност на битието. Талантът и професионалната култура на твореца носи багажа на историческата информация като пластична възможност и език за творческа изява. Духовна материя изтъргана от времето, следа от волята на художника, който сякаш стои скрит зад своите произведения.
 
проф. Николай Майсторов
 
Фигурите в живописта на Александър Ташев са условни, вплетени в картинната канава като част от безкраен, фокнъров свят, в който всяко повторно вглеждане открива нови детайли подчертаващи пластовете време. Общото звучене на работите материализирано в натрупване и отнемане на пластове, сгъстява емоциите и ги превръща в обреченост. В условното картинно пространство, в което колоритът моделира визуалното усещане на зрителя, конкретните елементи на мъжки и женски фигури са също условни, но с разпознаваеми детайли, необходими като послание и подтик към съпреживяване с автора.
 
проф. д-р Бисера Вълева 
 
В днешната визуална среда, пренаситена от артефакти, свързани с мултимедията, рекламата и концептуалното изкуство, проблемите на живописта остават встрани. По-достъпни за публиката и предпочитани от артистите са медии и средства с директно и бързо (понякога дори агресивно) въздействие, и пряко послание, отколкото такива които изискват съзерцание, интуитивност, емоционална съпричастност и известна подготвеност. Поради този факт и не само, живопистта непрекъснато променя статута, ролята и средствата си.
 
доц. д-р Здравка Василева