Българско дружество за защита на птиците

Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) обявява конкурс за нова визуална идентичност (лого)
 
Новото лого на БДЗП трябва да съдържа стилизиран образ на египетски лешояд и краткото наименование на организацията „Птиците“.
Да създава асоциации за опазване на птиците и природата.
Знакът трябва да се отличава с графична яснота и съвременна визия; да бъде лесно разпознаваем и привлекателен.
Да носи духа на организацията – открит, позитивен, активен, отговорен, приятелски.
Дизайнът на логото трябва да е авторски, да не копира или напомня на съществуващи лога.
 
Участниците в конкурса ще трябва да изпратят своите предложения до 23:59 ч. 15.08.2016 г. на имейл: logo@bspb.org.
Всеки участник или творчески колектив има право да подаде не повече от 3 предложения.
 
Наградата за избраното предложение и разработването на бранд бук и материалите е 3000 лева
 
Вижте повече на: www.bspb.org / www.facebook.com/BSPBirds
Или в прикачените файлове.