Конкурс за пощенско-филателно издание „125 години НХА"

Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „125 години Национална художествена академия“
 

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2021 г.

 

Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „125 години Национална художествена академия“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.

 

Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва с повече от един проект по темата.

 

Вижте условията