Тематично класифициране и създаване на работен каталог на колекция „Стефан Кънчев“ в Mузейната сбирка на НХА

Успешно приключи проекта „ТЕМАТИЧНО КЛАСИФИЦИРАНЕ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТЕН КАТАЛОГ НА КОЛЕКЦИЯ „СТЕФАН КЪНЧЕВ“ В МУЗЕЙНАТА СБИРКА НА НХА“, реализиран от катедра „Плакат и визуална комуникация“.
 
Работата по него (март – октомври) съществено подобри съхранението на произведенията (оригинали), като детайлно ги систематизира и подреди по области. Картотекирането се допълни и визуално с направения преди време дигитален фотоархив. Това значително редуцира необходимостта от физическо търсене и обработване, а намирането на конкретна творба в бъдеще ще става несравнимо по-лесно и бързо. Инициативата създаде и работен каталог, в който всеки фонд е онагледен с умалени изображения на архивните единици.
 
Каталогът с работите на Стефан Кънчев, съхранявани в Музейната сбирка на Академията е публикуван и под формата на печатно издание с присъден ISBN номер.
 
Проектът е осъществен в рамките на открития конкурс за научна и художественотворческа дейност в НХА през 2020 г.
 
Творчески екип:
гл. ас. д-р НЕНКО АТАНАСОВ – автор и ръководител, преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“
д-р МИЛЕНА БАЛЧЕВА-БОЖКОВА – уредник Музейна сбирка на НХА
гл. ас. д-р ГЕОРГИ ПАВЛОВ – преподавател в катедра „Плакат и визуална комуникация“
ЕМИЛИО БОРАТА – докторант в катедра „Плакат и визуална комуникация“
ВАЛЕНТИН В. ЩИНКОВ
ЗДРАВКО СИРАКОВ
ИЮАН ДУ (ВЕНЕРА)
КОНСТАНТИН ИВАНОВ
НИКОЛ ДЕЧЕВА
студенти в специалност „Плакат и визуална комуникация“
ТОМА ГЪЛОВ
МАРТИН СЕЙЧЕВ
студенти в магистърска програма „Плакат“