Катедра „Плакат и визуална комуникация“ ви честити светлите празници – 1 и 3 ноември!

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ ви честити светлите празници!
1 ноември – Ден на народните будители
3 ноември – „Св. Пимен Зографски“ – ден на българските художници и патронен празник на НХА