Фотография и изобразително изкуство

Каним ви на ФОТОГРАФИЯ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВОлекция от Таня Дечева, хоноруван преподавател по „Екранна графика“ в специалност „Плакат и визуална комуникация“, НХА и асистент/докторант в специалност „Фотография“ на катедра „Аудиовизуално производство“, НАТФИЗ.
 
Със съдействието и подкрепата на Самотния Бръснар.
 
18 май (четвъртък) 2023, 15:00, ателие 404, НУК
 
Кратко и концентрирано ще бъдат представени основни принципи на фотографията и взаимодействието ѝ с визуалните изкуства. Презентацията е богато илюстрирана със знакови произведения и примери в многото и различни посоки на артистични търсения.
 
Очакваме ви! Заповядайте!