Честит 85-и рожден ден на проф. Димитър Тасев

На 31 март 2022 г. Димитър Тасев навърши 85 години! Обичан професор в Художествената академия, дългогодишен преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“, уникален плакатист и човек! Да е жив и здрав!
 
Димитър Тасев се нарежда сред малцината съзидатели на художествения театрален плакат още от средата на 60-те години на миналия век. Постиженията му имат основополагащо значение за възхода на жанра, а с оригиналната си графична стилистика и цветност, той утвърждава една различна знаковост в плакатното изкуство.
Лаконичността в творбите му е индивидуален израз и жизнена среда, която разкрива тяхното тематично въздействие. То концентрира идейната същност на посланието, възприето от автора за върховен смисъл. Това естество е основа на личните му търсения и кодира емоцията и специфичния импулс, увенчан в изобилие от самобитни находки.
Характеристиката е валидна и за другото негово дългогодишно призвание – преподавателската дейност в Художествената академия. Лишени от тържествените нотки на академичния изказ, лекциите на проф. Тасев са пропити с духа на мъдрото откровение, умело вплетено в поучителния синтез на народните поговорки и умотворения. Типичният словесен колорит отдавна е признат за емблема и фолклор сред студентите му.
Повлиял на художествените ценности на плаката през втората половина на миналия век и положил този фундамент сред своите възпитаници, проф. Димитър Тасев и днес остава ярък пример за автентичност и възхищение в съвременната визуална среда.
 
септември 2017
Ненко Атанасов