Библиотеката на НХА със собствено лого

По инициатива на доц. д-р Ненко Атанасов, преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ и разработен от него графичен проект, бе създадено лого на Библиотеката на Националната художествена академия.
 
Знакът ознаменува 127-годишнината на Библиотечната сбирка и е част от графичната визия на изложбата „От Страница на страница“, която е представена до 17.02.2023 в галерия „Академия“. По този начин НХА развива визуалната си идентичност, продължавайки тенденцията всяко академично звено да има собствен символ, свързан графично и съдържателно с характеристиката на официалното лого на Академията.
 
Подбудите за тази идея са единствено в полза на популяризиране идентичността и мисията на Библиотеката и дейностите по изготвянето знака са изцяло на доброволни начала.