PhD

2018 – Stoyan Dechev
2017 – Georgi Pavlov
2017 – Plamena Doncheva
2014 – Dochka Kisyova
2012 – Ivan Gazdov
2011 – Begüm Gücük
2011 – Tsvetomir Tsokov
2009 – Bagryana Taseva
2003 – Christina Borisova
2002 – Nikolay Mladenov