Зони на контакт. Света Анастасия

Изложба проекти на студенти от НХА за визуална комуникация на Туристически комплекс „Света Анастасия“ – Бургас
5 – 25 февруари 2021
СБХ, ул. Шипка 6, I етаж
 
Преподаватели и студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ към НХА проектираха цялостната система за визуална комуникация, рекламни материали и сувенири на Туристически комплекс „Света Анастасия“, в рамките на проект „Зони на контакт“ на фондация „Поддържане на изкуството в България“ към Съюза на българските художници. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на програма „Дебюти“ на Национален фонд „Култура“ към МК за 2019 г.
По време на 10-дневна творческа резиденция младите дизайнери, в условия на естествен преход от учебната към професионалната среда, работиха по проектирането на визуалната комуникация на Острова, прилагайки нов, иновативен подход в обучението. Работният процес бе извършен под ръководството на преподавателите проф. д-р Кристина Борисова и проф. д-р Николай Младенов.
 
„..От самото начало на проекта се очертаха няколко провокативни задачи в план „творчески идеи“, имащи за цел да обновят визуалната идентичност на острова, и да изтъкнат неговите уникални преимущества като туристическа дестинация. С помощта на различни изразни средства и похвати трябваше да се пресъздаде неповторимата атмосфера на мястото, да се обединят в едно неговата история, бит, настроение и реалност.
Основната водеща фраза – „От-къс земя“ – даде насоката, според която се разви впоследствие цялата визуална идентичност, разработена от студентите и преподавателите. Малката, откъсната от сушата територия, е всъщност изумителна симбиоза от множество фактори и условия, обуславяща възможността да се случи това невероятно преживяване, което е достойно за сертификат „Островитянин“, който може да вземе всеки, посетил св. Анастасия…“ – проф. д-р Кристина Борисова
 
Света Анастасия е единственият обитаем остров в България с богата история и интересни природни, архитектурни и етнографски забележителности. Участниците се запознаха с характеристиките и разположението на обектите в комплекса – музей, лекарна, църква, пристанище, фар, ресторант, къща за гости, конферентна зала, както и с архивни материали, предоставени от възложителя. В края на творческата резиденция беше организира изложба с проектните разработки и изработените в експериментален тираж печатни рекламни материали и сувенири в галерия „Ателие“ във Филиала на НХА – Бургас.
 
„...Нашите студенти не за първи път проектират реални задачи, участвали са и в много конкурси за изработка на лога, плакати и др., но всичко това за тях е било далеч по-лесно за осмисляне и овладяване. А задачите в този проект не бяха никак прости и основната трудност при реализацията му се състоеше в екипността, която, макар да прилагаме понякога в обучението, в този случай беше в реална среда и с повече участници. Разработването на цялостна система за визуална комуникация, рекламни печатни материали и сувенири на туристическия комплекс бе далеч по-мащабно от поставяните до този момент предизвикателства. Отговорността, която участниците осъзнато поеха, също може да се причисли към плавния преход от учебна мотивация за лични постижения към отговорност пред колеги, клиенти и институции. Благодарение на ентусиазма, а и на отличната художествена и техническа подготовка на студентите, подпомагани както с конкретна идейна и графична работа, така и с напътствия от проф. д-р Борисова, проектът беше реализиран на отлично ниво…“ – проф. Николай Младенов
 
Екипите
За проекта:
Г-жа Долорес Дилова, ръководител на проект; г-жа Мариела Янакиева, инициатор и координатор
Творчески екип:
Преподаватели и студенти от катедра „Плакат и визуална комуникация“:
Проф. д-р Кристина Борисова – ръководител на катедрата; проф. д-р Николай Младенов; гл. ас. д-р Георги Павлов (консултант студенти); докторант Албена Михайлова (координатор дестинация) и студентите Никол Дечева, Мира Турлакова, Валентин Щинков, Здравко Сираков.