Живка Райкова, асистент

12.06.1989, Ловеч
2008 - Гимназия за чужди езици, Ловеч
2012 - Бакалавърска степен в Лесотехнически университет, София,
специалност „Интериорен дизайн“
2010 - Участие в програма Еразъм, Университет по приложни науки, Залбург, Австрия
2015 - Магистърска степен в Национална художествена академия,
Специалност „Рекламен дизайн“
2020 - Хоноруван преподавател в НХА Филиал Бургас, специалност „Плакат и визуална комуникация“, „Графика“, „Живопис“, дисциплини „Компютърна графика“, „Уебдизайн“, „Плакат“, Визуална фантазия“, „Визулна комуникация“
2021 – Асистент в НХА Филиал Бургас, катедра „Плакат и визуална комуникация“, дисциплини „Компютърна графика“, „Уебдизайн“, „Плакат“, Визуална фантазия“, „Визулна комуникация“
 
e-mail: j.raykova@nha.bg
website: www.lively.design