Преподаватели от катедра „Плакат и визуална комуникация“ с призовите места в конкурс за пощенска марка

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА
От проведения анонимен конкурс за пощенска марка на тема „200 години от отпечатването на Рибния буквар на Петър Берон“, три награди спечелиха колегите от катедра „Плакат и визуална комуникация“, Национална художествена академия, София и Бургас:
 
Ас. Живка Райкова – победител в конкурса
Доц. д-р Ненко Атанасов – второ място
Доц. д-р Стоян Д. Дечев – трето място
 
ЧЕСТИТО, КОЛЕГИ!
 
Вижте повече:
https://www.mtc.government.bg/bg/category/61/rezultati-ot-provedeniya-konkurs-za-poschenska-marka-na-tema-200-godini-ot-otpechatvaneto-na-ribniya-bukvar-na-petr-beron