Представяне на именити български плакатисти

На 19 март 2024 в рамките на седмицата на отворените врати в НХА в ат. 404 на специалност „Плакат и визуална комуникация“ се проведе лекция „Бележити български плакатисти“. На нея доц. д-р Ненко Атанасов показа част от творчеството на Асен Старейшински и Людмил Чехларов – артисти, полагащи основите на художествения театрален плакат у нас от 60-те години на миналия век. На презентацията присъстваха студенти от НХА, ученици от специализираните училища по изкуства в страната, преподаватели и гости. Основен акцент в събитието бяха автентично отпечатаните плакати на Старейшински и Чехларов, които са част от колекцията на Музейната сбирка на НХА – притежаваща уникална хронология на българското изящно и приложно изкуство. Плеядата значими български плакатисти и тяхното творчество, съхранено в богатата сбирка на НХА ще продължи да бъде представяно и в бъдеще пред студенти, ученици и всички заинтересовани.