Отново ползотворно сътрудничество между специалност „Плакат и визуална комуникация“ и специалност „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ

По покана на проф. Боньо Лунгов и проф. д-р Константин Каракостов от специалност „Актьорство за куклен театър“ в НАТФИЗ, студентите от втори курс на специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА, под ръководството на доц. д-р Георги Павлов, изработиха проекти за постановката „Любовта на Дон Перлимплин“. От 28 проекта за официален плакат на постановката беше избран плаката на Маргарита Горастева. Колекцията беше представена в деня на премиерата с изложба във фоайето на „Куклен театър НАТФИЗ“.

„Любовта на Дон Перлимплин“
по Федерико Гарсия Лорка
Постановка – проф. Боньо Лунгов
Режисура – проф. д-р Константин Каракостов
Участват студенти от класа на проф. д-р Константин Каракостов