НХА ви честити светлите празници – 1 и 3 ноември!

Националната художествена академия и катедра „Плакат и визуална комуникация“ ви честитят светлите празници!
 
1 ноември – Ден на народните будители
 
3 ноември – „Св. Пимен Зографски“ – ден на българските художници и патронен празник на НХА