Бакалаври 2017

Бетина Ганкова
Васил Василев
Дана Тилева
Димитър Боздански
Емилиио Бората
Мариана Иванова
Мария Чешмеджиева
Петър Иванов
Сара Самман