Бакалаври 2010

Димитър Бочуков
Елена Андреева
Женя Димова
Ирина Македонска
Красимира Илиева
Лозана Ангелова
Мария Трифонова
София Димитрова