Бакалаври 2006

Диана Дачкова
Екатерина Стратиева
Емил Додов
Зорница Тенева
Любомир Арнаудов
Любомир Николов
Марина Петрова
Петя Цанкова
Соня Попова