Бакалаври 2005

Камелия Димитрова
Лада Янкова
Марина Стоянова–Каранфилова
Станислава Димитрова
Стефан Калапишев
Стоян Бунджулов