•За един по-добър свят• 2004

Изложба на студенти и преподаватели от специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
3–18 Юни 2004
Софийска градска художествена галерия
 
„За един по-добър свят“ е изложба, създадена по инициатива на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и Националната художествена академия. Тя включва 43 плаката на над 20 участници – студенти и преподаватели, които са вдъхновени от темата за човешките права. Авторите използват текстове на Всеобщата декларация на ООН, която съдържа основните граждански, културни, икономически, политически и социални права и представлява крайъгълен камък на съвременното законодателство по правата на човека. 
 
http://www.sghg.bg/newsite/index.php?module=exhibitions&lg=bg&show=past&year=2004