•За един по-добър свят• 2003 Женева

Изложба на студенти и преподаватели от специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
10 декември 2003 – 10 януари 2004
Дворец на нациите в Женева
 
„За един по-добър свят“ е изложба, създадена по инициатива на Службата на върховния комисар на ООН за правата на човека и Националната художествена академия. Тя включва 43 плаката на над 20 участници – студенти и преподаватели, които са вдъхновени от темата за човешките права. Авторите използват текстове на Всеобщата декларация на ООН, която съдържа основните граждански, културни, икономически, политически и социални права и представлява крайъгълен камък на съвременното законодателство по правата на човека.