Видин 2022

Редовна учебно-творческа практика на I курс в специалността.