•Виа Понтика• Балчик 2017

Изложба •Дипломни плакати•
11–20 септември 2017
 
Представени са части от серии плакати на някои от дипломниците през последните години – на бакалаври от специалност „Плакат и визуална комуникация“ и магистърска програма „Калиграфия“ на специалността:
Жаклина Симова, Жан Богосян, Иван Кашлаков, Йоана Иванова, Мария Чешмеджиева, Мирослав Живков, Михаела Караджова, Пламена Попова,  Стефан Коцевски, Цветослава Колева, МА „Калиграфия“
Куратор проф. д-р Николай Младенов