•Вестникът• 2008

СофияПариж–Страсбург
 
Международен проект „Вестникът“ на катедрите „Книга и печатна графика“, „Плакат и визуална комуникация“ и „Рекламен дизайн“ съвместно с академии в Париж и Страсбург.