Стипендии на френското правителство

Стипендиите на френското правителство се предоставят на кандидати, които отговарят на следните условия:
– да са български граждани или постоянно пребиваващи в България от 3 години
– възраст: до 30 години за ниво магистратура (master 2)
– възраст: до 35 години за докторантура под двойно научно ръководство и за престои в рамките на програмата за мобилност на докторанти и млади научни работници  
– да не са били стипендианти на френското правителство през последните 3 години 
ниво на френски език съответстващо на изискванията на учебното заведение
– да са редовно записани в българско висше учебно заведение или да притежават българска диплома бакалавър или магистър
 
Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива :
 
Магистратура 2 
За това ниво на обучение стипендията се предоставя с приоритет в рамките на съществуващи партньорства между български и френски учебни заведения.
 
За магистратури с професионална насоченост, стипендията покрива периода на обучение и задължителен стаж и се отпуска максимално за 12 месеца. 
 
За магистратури с научна насоченост (без включен задължителен стаж) отпуснатата стипендията е с продължителност 10 месеца.  
 
Програма Коперник (Post Master)
Специализирана пост магистърска подготовка в областта на мениджмънта, програмата Коперник е насочена към  икономисти, инженери и юристи с придобита степен магистър, франкофони, на възраст под 30 години в момента на подаване на документите, които не са били стипендианти на френското правителство. Кандидатите с известен професионален опит са с предимство. Стипендията е с продължителност 12 месеца. 
 
Докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle de thèse)
Тя покрива 3 престоя във Франция, всеки с продължителност от 4 до 5 месеца, предварително уточнени в сключената конвенция между българския и френски университет.
 
Програма „Мобилност на млади научни работници“
Стипендии за краткосрочен престой до 3 месеца на докторанти и млади научни работници от всички области на знанието, в лаборатория или научен екип във Франция. Кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни.
 
Подробна информация и срокове за кандидадтстване, можете да намерите в сайта на Френския институт
www.institutfrancais.bg, рубрика Bourses du gouvernement français.