Сливен • 70 години Плакат и визуална комуникация •

• 70 години Плакат и визуална комуникация •
Галерия • НОВА •
Национална художествена гимназия •Димитър Добрович•
17 април – 8 май 2018
окриване 17 май • 12:30
V Международен фестивал на изкуствата
•Магията на вятъра•
17–19 април 2018