•Обемна славянска азбука• 2013

Превъплъщението на хартията
 
9–20 май 2013
Галерия „Академия“
 
За втори път НХА е поканена да участва в София хартиен арт фест, организиран от Фондация „Аматерас“. Студенти и преподаватели от различни специалности на НХА – „Плакат и визуална комуникация“, „Сценография“, „Текстил – изкуство и дизайн“, „Книга и печатна графика“, „Скулптура“, „Живопис“, „Графика“ и „Мода“ ще представят свои произведения на изложбата „Превъплъщението на хартията“ в галерия „Академия“. Творбите са създадени специално за това престижно международно арт събитие.
 
Виж повече за фестивала:
http://amateras.eu/?page=8&lang=bg&id=27