Национална програма за стипендии на Словашката република

Кой може да кандидатства:
– студенти
– чуждестранни студенти
– докторанти
– преподаватели 
– научни сътрудници
– творци
 
Крайният срок за изпращане на заявленията за отпускане на стипендията през академичната 2015/2016 г. е на 31 октомври 2015 г. до 16:00 ч. 
 
Повече инфомация ще  намерите на страниците в интернет: www.stipendia.sk илиwww.scholarships.sk