•Млади български плакатисти• 2008 Истанбул

3–30 април 2008
Галерия „Ъшък“, Истанбул
 
Изложба по покана на Факултета за изящни изкуства на университета „Ъшък“ в Истанбул. Плакати от 25 млади български плакатисти – преподаватели, студенти и наскоро дипломирали се в специалност „Плакат и визуална комуникация“.