Квадринале на плаката Бардейов (PQB)

Плакати създадени между януари 2013 и февруари 2017
 
Раздели:
А – Културни плакати (свързани с културни теми и събития)
Б – Политически плакати (свързани със социални и политически въпроси)
С – Анди Уорхол (свързани с поп-арт легендата, чиито корени са от Източна Словакия)
Г – Студенти (създадени от студенти, но не учебни)
 
Изпращане на FILE:
JPG – 21 x 30 cm – 150 dpi – RGB до 2 MB
 
Краен срок 31 май 2017
 
Виж условията:
http://www.pqb.sk/en/node/3