Кула 2021

Редовна учебно-творческа практика на I курс в специалността.