•Каравана на десетте думи• 2010

Плакати на студенти и преподаватели в специалност „Плакат и визуална комуникация“
 
25 март–8 април 2010
Алтера Арт-център в Интерпред
 
Създаден през 2003 г. от Theâtre des Asphodèles в Лион, Франция, „Караваната на десетте думи“ е проект от културно, артистично и образователно значение.
В неговата основа е интерпретацията на думи и изрази във френския език.
Събития, свързани с проека се провеждат всяка година, като за него кандидатстват организации в художествената и образователна сфера.
Десетте думи на 2010 година са: Baladeur, Crescendo, Escagasser, Cheval de Troie, Galère, Mentor, Mobile, Remue-méninges, Variante, Zapper.
В България проектът съпътства дните на ежегодната Франкофония, домакин е издателство Алтера.
Експозицията, съдържаща 46 плаката, бе представена през юни и в Capasca като част от SDeW.