Изложба •Магията на писаното слово•

Изложба Калиграфия
22 – 31 май 2020
галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
Настоящата изложба представя творби на дипломирани и настоящи студенти в магистърска програма „Калиграфия“ –  при катедра „Плакат и визуална комуникация“, НХА.
 
Калиграфията сама по себе си е извънредно сложна материя, която изисква от пишещия максимална концентрация, и изключителна упоритост, за постигане на необходимия резултат.
 
От момента на създаването на тази магистърска програма, хората, които са били част от нея, са именно такива – отдадени до крайност на каузата „калиграфия“. Пет поредни години магията на калиграфията се случва, различна откъм индивидуалност на всеки един студент, и обща като сила и мощ на крайния резултат. Свободата и размаха при изразяване на творческите идеи е несравним с нищо друго, което е очевидно и видимо в работите, съставящи настоящата изложба. Интересен е фактът, че тя съдържа творби от т. н. „преди“, „по време на“, и „след“ обучението в магистърската програма, което е реална възможност да се проследи творческото израстване на всеки един от студентите.
 
Очевидния извод е, че всеки един от тях, независимо от по-нататъшния си път на развитие, пази в сърцето си любовта към калиграфията, и прилага нейните принципи – творчески и житейски.
 
проф. д-р Кристина Борисова
Ръководител на Магистърска програма „Калиграфия“