Изложба живопис •Просвета•

Изложба живопис на студенти от специалност 
 •Плакат и визуална комуникация• НХА
посветена на 24 май
 
Столична библиотека – галерия „София“, площад „Славейков“ 4
23 май – 30 май 2017
Откриване – 23 май, 16:30
 
За студентите от специалност „Плакат и визуална комуникация“ 24 май е, може би, най-големия празник. Буквите са за тях ежедневна грижа – извор на вдъхновение, художествени вълнения и естетическа радост, но и храм на преклонение, задължения и отговорности. Освен чрез пряката среща с нашата писменост в дисциплините „Шрифт и калиграфия“ и „Плакат“ те заявяват своето уважение към нея и нейните създатели, към нейните хранители и преносители, към нейното минало и бъдеше, и в ателието по живопис с проникновения взор на картината. Изложбата „Просвета“ е онази част от техния духовен свят, която те дължат като почит и благодарност пред апостолите на нашата култура, и онази част от тяхната душевност която е естествената дарохранителница на нашата идентичност.