История

Специалността има 70 годишна история в Националната художествена академия.
През 1947 година се създават четири отдела към Академията: за изящни изкуства, за приложни изкуства, за графични изкуства и учители по художествено възпитание. Ателието по плакат се открива тогава в отдела за графични изкуства.
Първият преподавател е известният художник Борис Иванов, през следващите години преподават Никола Мирчев, Георги Атанасов, Преслав Кършовски и Любен Зидаров.
През 1956 година след конкурс за доцент по плакат в специалността идва Александър Поплилов, за да остави зад гърба си повече от 30 випуска свои възпитаници, които определят облика на българския плакат в последните десетилетия. Специалността Поплилов преименува на приложна графика, като така разширява нейния диапазон. В два последователни мандата той е ректор на Художествената академия. От 1967 година е професор по приложна графика. Дисциплината плакат проф. Поплилов води заедно с младите си тогава колеги Димитър Серезлиев и Иван Газдов – днес доайен на специалността с над 40 годишна преподавателска дейност основател на клуб „Визуална фантазия“, която по късно прераства и в дисциплина. Автор на множество книги за плаката и образованието по плакат. Ректор на НХА 1999–2003.
През годините, плакат преподават още Петър Петров, Людмил Чехларов и Димитър Тасев. По шрифт – Васил Йончев, който създава програмата и въвежда тази дисциплина в Академията. Негов асистент, а по късно и основен преподавател е Димитър Трендафилов, който разширява обучението, като шрифт и калиграфия. Последователно по цветен етюд преподават Симеон Халачев, Бойчо Григоров и Пламен Вълчев.
Под гостоприемния покрив но катедра „Плакат“ се раждат нови специалности в НХА – дизайн с ръководител Васил Стоянов, текстил с ръководител Марин Върбанов и художествено пространствено оформление с ръководител Георги Петров.