•Градът• 2011, 2012

Плакати на преподаватели и студенти
 
26 май – 14 юни
„Мраморно фоайе“ на БНР
 
Съорганизатори: Столична община, ОП „Туристическa информация“ и Национална художествена академия, катедра „Плакат и визуална комуникация“.
 
На 26 май в изложбената зала-фоайе на Българското национално  радио ще бъде открита изложбата „Градът“ – плакати на преподаватели и студенти от катедра „Плакат и визуална комуникация“ на НХА. Ще бъдат eкспонирани 40 плаката отразяващи живота на столичния град, разгледани през погледа на авторите.
Основната цел на изложбата е да бъде привлечено вниманието на младите хора върху проблемите на София, но и добрите неща които рядко забелязваме. Посланията в художествените плакати и изразената активна творческа позиция на студентите и техните преподаватели се стремят да предизвикат обществен интерес и внимание на столичани, за това, че обликът на техния град зависи и от тяхното отношение към него.
 
Изложбата „Градът“ е част от проект, който ще реализира на територията на столицата и други творчески инициативи. През месец Септември 2011 експозицията бе показана и в туристическия информационен център на София (в подлеза до СУ „Св. Климент Охридски“).
 
През октомври 2012 изложбата бе експонирана в пространството на парк „Кестените“ на Банкя.