•Есенно ателие плакат• 2010

11–18 януари 2010
Галерия „Академия“
 
Изложбата е част от проект „Есенно ателие плакат“ включващ каталог със студентски плакати от първите 10 години на XX век, изграждане на първия сайт на специалността и средства за тиражиране. „Есенно ателие плакат“ е преглед на постиженията на студентите от горните курсове на специалността през предходни години. Изложбата е пример и стимул за техните колеги и кандидат-студенти и с възможност за периодично осъществяване.