•Дузина• 2013

Изложба на произведения плакат, графичен и уеб дизайн, визуална комуникация, създадени в последните дванадесет години от възпитаници на катедра „Плакат и визуална комуникация“
 
2–14 април 2013
Галерия „Академия“
 
Изложбата, която НХА представя в галерия „Академия“ има за цел да обхване във възможно най-голяма пълнота развитието, проявите и посоките на реализация на възпитаниците на катедра „Плакат и визуална комуникация“ в първите дванадесет години на XXI век. По този начин се поставя началото на системен анализ на промените в изразните средства, символи и знаци в съвременния плакат, графичен дизайн и визуална комуникация.
Авторите в изложбата сами избират формата си на участие – отпечатани творби, видео и слайд представяне, триизмерни работи и др. Всички те чрез творчеството си са допринесли за нивото на българското плакатно изкуство.
Изложбата „Дузина“ е част от проект на катедра „Плакат и визуална комуникация“, който дава възможност да се проследят промените в езика на плаката, настъпили вследствие на новите комуникации. Какви са темите на деня пред глобалното село, кой ги задава и как се визуализират, кой генерира информацията и къде тя преминава границата на личното пространство. Защо динамиката на комуникация променя нейния език – това са само част от актуалните въпроси за първата декада на нашия век. Търсенето на техния отговор е задължителен за работата и обучението на студентите от „Плакат и визуална комуникация“.