•Българска кирилица и калиграфия• в Казхстан

Посещение на делегация от НХА в Казхстан – Казахска национална академия по изкуствата •Т. К. Жургенов•, гр. Алмати, и откриване на изложба •Българска кирилица и калиграфия•
 
По време на официално посещение в Алмати, Казахстан, представителна делегация на НХА, откри изложба на студенти от Националната художествена академия, София, специалност „Плакат и визуална комуникация“ на тема „Българска азбука и калиграфия“. В изложбата участваха селектирани работи на студенти по различни проекти на тема шрифт и калиграфия, осъществени от катедрата през изминалите няколко години, както и произведения от дипломни работи.
Българската делегация, в състав проф. Митко Динев, доц. Емил Бачийски и доц. д-р Кристина Борисова заедно с ръководството на казахстанската Академия в лицето на ректора проф. Бибигул Нусипжанова, декана на факултета по изобразителни изкуства Бауържан Байдълда, както и други нейни представители, взеха участие в тържественото откриване на изложбата.
Още снимки и видео:
http://www.kaznai.kz/news/news/1370/
 
Освен това, българската делегация бе жури на международен пленер по живопис „Златната есен на Алмати”, посветен на 90 годишния юбилей на К. Телжанов – доайен на ателието по живопис на Казахстанската академия, едно от най-ярките имена в историята на изобразителното изкуство на страната.
Още снимки:
http://www.kaznai.kz/news/news/1371/
 
В план на дългосрочно сътрудничество бяха проведени и разговори, маркиращи пътищата за развитие на взаимоотношения между двете институции, като взаимен обмен на студенти и преподаватели от различни катедри и др.