Бараково 2014

Редовна учебно-творческа практика на I курс в специалността.