Ахтопол 2017

Редовна учебно-творческа практика на II и III курс в специалността.